Пъвоначален SEO одит

Този одит представлява детайлен анализ на настоящото състояние на уебсайта и е неоходима и неделима част от цялостния процес на SEO оптимизацията. С него се цели да се идентифицират проспуски и проблеми, които да бъдат своевреммено отстранени. Както и възможности, които да бъдат заложени в последващия план за SEO оптимизация

Вътрешна (On-page) оптимизация

Вътрешната оптимизация е ключов елемент за всеки уебсайт, спомагащ за павилното му позициониране посредством оптимизиране на вътрешни елементи и фактори. На този етап се поправят всички пропуски, както и се имплементират всички препоръки записани в първоначалния одит.

Външна Off-page оптимизация

Външната Off-page SEO оптимизация е абонаментен тип услуга насочена към оптимизиране на фактoри външни за самия сайт. Най- често това биват изграждане на обратни връзки към сайта на клиента, подобряване на трафика и авторитена както и повишаване на позициите по ключов думи в търсачките. За постигане на оптимални резултати се препоръчва тя да бъде прилагана за период от минимум 3 до 6 и повече месеца взависимост от сектора и типа сайт на клиента.

 

SEO Одит
от 350лв.
Анализ на backlink профила на сайта (типове линкове, съотношение do follow vs no follow, локализация на линкващите домейни, сателитни сайтове и съотношение количество-качество)
Анализ на авторитета и доверието в сайта, както и присъствито на бранда в онлайн пространството.
Проверка на сайта за наличие на наказания от търсещите машини
След завършване на одита се изготвят детайлни препоръки на база на резултатите и план за интегриране на съответните промени
SEO - On page
от 700лв.
Създаване на уникални мета елементи (мета заглавия, мета описанияи др тагове) Интегриране на микроформати schema.org
Създаване на вътрешна линк структура или оптимизиране на настоящата (ако такава е налична) с цел изграждане на семантично ядро
Оптимизиране на съдържанието – насищане с ключови думи, подобряване на уникалността и релевантността му
Оптимизиране на изображенията и графичните елемети по страниците спрямо изискванията на търсачките за големина, скорост на зареждане и залагане на релевантни alt таговe
SEO – Off page
Индивидуална оферта
Изграждане на разнообразни външни линкове сочещи към сайта на клинета (link building)
Създаване на съдържание и дистрибутирането му в блогове, популярни сайтове за съдържания, социални канали, сателитни платформи и др.
Създаване и дистрибутиране на прес съобщения (PR) Управление на фирмения бранд в интернет пространството
Регистрация на сайта на компанията в популярни бъргарски и международни бизнес каталози и директории.