Пъвоначален SEO одит

Този одит представлява детайлен анализ на настоящото състояние на уебсайта и е неоходима и неделима част от цялостния процес на SEO оптимизацията. С него се цели да се идентифицират проспуски и проблеми, които да бъдат своевреммено отстранени. Както и възможности, които да бъдат заложени в последващия план за SEO оптимизация

Вътрешна (On-page) оптимизация

Вътрешната оптимизация е ключов елемент за всеки уебсайт, спомагащ за павилното му позициониране посредством оптимизиране на вътрешни елементи и фактори. На този етап се поправят всички пропуски, както и се имплементират всички препоръки записани в първоначалния одит.

Външна Off-page оптимизация

Външната Off-page SEO оптимизация е абонаментен тип услуга насочена към оптимизиране на фактoри външни за самия сайт. Най- често това биват изграждане на обратни връзки към сайта на клиента, подобряване на трафика и авторитена както и повишаване на позициите по ключов думи в търсачките. За постигане на оптимални резултати се препоръчва тя да бъде прилагана за период от минимум 3 до 6 и повече месеца взависимост от сектора и типа сайт на клиента.

 

SEO Одит
от 350лв. (без ДДС)
Анализ на backlink профила на сайта (типове линкове, съотношение do follow vs no follow, локализация на линкващите домейни, сателитни сайтове и съотношение количество-качество)
Анализ на авторитета и доверието в сайта, както и присъствито на бранда в онлайн пространството.
Проверка на сайта за наличие на наказания от търсещите машини
След завършване на одита се изготвят детайлни препоръки на база на резултатите и план за интегриране на съответните промени
SEO - On page
от 700лв. (без ДДС)
Създаване на уникални мета елементи (мета заглавия, мета описанияи др тагове) Интегриране на микроформати schema.org
Създаване на вътрешна линк структура или оптимизиране на настоящата (ако такава е налична) с цел изграждане на семантично ядро
Оптимизиране на съдържанието – насищане с ключови думи, подобряване на уникалността и релевантността му
Оптимизиране на изображенията и графичните елемети по страниците спрямо изискванията на търсачките за големина, скорост на зареждане и залагане на релевантни alt таговe
SEO – Off page
Индивидуална оферта
Изграждане на разнообразни външни линкове сочещи към сайта на клинета (link building)
Създаване на съдържание и дистрибутирането му в блогове, популярни сайтове за съдържания, социални канали, сателитни платформи и др.
Създаване и дистрибутиране на прес съобщения (PR) Управление на фирмения бранд в интернет пространството
Регистрация на сайта на компанията в популярни бъргарски и международни бизнес каталози и директории.