Как да вземете 20 000 лв. за бизнеса си? Ваучерна схема на ИАНМСП

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия обявява програма за предоставяне на ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност. Дигитална агенция Флексика е одобрен доставчик на ИКТ услуги при ваучери ТИП 2, Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг. Перфектна възможност да модернизирате бизнеса си чрез AR/VR (добавена реалност/виртуална реалност) + БОНУС маркетинг услуги от портфолиото ни. Миксът от активности, който ви предлагаме, осигурява възможност да наложите бранда си онлайн, да увеличите продажбите и лоялността на клиентите. С много малко усилие можете да получите цялостна услуга, обгрижвана изцяло от професионалисти в дигиталния маркетинг. Ние създаваме за вас AR/VR приложение, създадено специално за вашите продукти. Добавяме маркетинг активности, с които да ангажирате потенциалните си клиенти.     
Получавате всичко това безплатно! 

Вижте страницата на програмата ТУК.

Оставете координатите си и ние ще се свържем с вас

Направете запитване

За какво са предназначени тези средства?

Средствата се отпускат по програма за: ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

Кой може да кандидатства?

В сайта на ИАНМСП има всички допустими дейности и критерии за кандидатстване.

Какво се случва след като ме одобрят?

Трябва да изберете одобрен от ИАНМСП доставчик на тези услуги. Агенция Флексика ЕООД е одобрен доставчик на услуги от ваучерна схема тип 2 ( 20 000лв без ДДС). Можете да се свържете с нас, за да получите услуги с ваучера си.

Какъв е срокът за кандидатстване?

Важно*** Ваучерите се отпускат по реда на записване, така че е от критично значение да подадете вашите документи веднага след като я обявят (очакваме това да се случи до края юни 2020). На разположение са само 10 милиона лева и вероятно няма да стигнат за всички кандидати.

Кой може да ми помогне да си подготвя документите?

Ако не успеете сами, всяка една консултантска фирма по такива програми ще ви свърши работа. Ако не разполагате с такава, обърнете се към нас за контакти.

Оставете координатите си и ние ще се свържем с вас

Направете запитване

Можете да се свържете с нас на тел 0896 661 552 или 0889 169 991

Техническа информация

Има няколко условия, които фирмите трябва да покрият, за да се възползват от ваучера:

- да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон;

- да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (представят Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП – попълнена по образец) и да не са предприятие (и на ниво група) в затруднено положение;

- да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове;

- да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, както следва.

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“;
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
J61 „Далекосъобщения“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“;
С11 „Производство на напитки“;
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С14 „Производство на облекло“;
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С24 „Производство на основни метали“;
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
С31 „Производство на мебели“;
С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ще има обслужване и одобрение на първите кандидатствали
т.е. ще се ползва моделът first in first served.
т.е. Първият на опашката получава до изчерпване на количествата.

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЩЕ Е САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ и опростен, т.е. ще ви е нужен електронен подпис (на фирмата) или ще трябва да упълномощите нотариално консултант разработващ проекта ви да ви представлява и той да подаде документацията. Документите ще се подават в системата на ИСУН с КЕП - Квалифициран Електронен Подпис.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДОКУМЕНТИТЕ ДА СЕ ИЗГОТВЯТ СЪВМЕСТНО СЪС СПЕЦИАЛИСТ, ЗАНИМАВАЩ СЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРО ПРОЕКТИ, защото той ще спести ценно време и излишно губене на време в бюрокрацията, както и е по-вероятно така да опишат нещата, че да имат по-голям шанс. Ако нямате ваша компания и имате желание, можем да ви препоръчаме колега, с който работим и можем да ви съдействаме да ви вкара в проектите си.

За повече информация, пишете ни и ние ще ви дадем контакт.

Незвисимо дали използвате своя фирма за подаване на документите или нашия контакт, със сигурност ще присъстваме в процеса на работа между вас и него, особено в процеса на подготовка на проекта, за да осигурим максимални възможности за успех.