Консултации

Ако вече работите по своите маркетинг канали, но се затруднявате с менажирането им, ние можем да ви консултираме. В консултацията с нас ще получите ценни съвети за онлайн маркетинг представянето ви, работещи подходи за по-голяма ефективност и отговор на всички ваши въпроси.

Изберете план

Цени и пакети

1 час

130 лв. /без ДДС

 • Обучение и консултации за каналите Google Ads, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram
 • Оценка на минали кампнии
 • Одит на уебсайт или на целевата страница
 • Препоръки за подобряване на продукта / услугата
 • Обсъждане на бъдещи кампании

4 часа

420 лв. /без ДДС

 • Обучение и консултации за каналите Google Ads, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram
 • Оценка на минали кампнии
 • Одит на уебсайт или на целевата страница
 • Препоръки за подобряване на продукта / услугата
 • Обсъждане на бъдещи кампании

12 часа

1 320 лв. /без ДДС

 • Обучение и консултации за каналите Google Ads, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram
 • Оценка на минали кампнии
 • Одит на уебсайт или на целевата страница
 • Препоръки за подобряване на продукта / услугата
 • Обсъждане на бъдещи кампании

Cloud Hosting

$29.99 /Month